Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse

Region Kronoberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur yrkesdagen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har enstaka kända brister i tillgängligheten. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från yrkesdagen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden. Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Du når oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning, digg.se, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det förekommer sidor där rubrikerna inte utgör en hierarkisk struktur eller där viss rubriknivå saknas.

Hur vi testat webbplatsen

Under uppbyggnaden gjorde vi en självskattning av webbplatsen, dels av Region Kronoberg, dels av webbyrån.

Senaste bedömningen gjordes i mars 2023.

Webbplatsen publicerades den 27 mars 2023.

Senast uppdaterad

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 juni 2023.