Till innehåll på sidan

Förbered besöket

Förbered klassen för att de ska få ut det mesta av sina timmar på Yrkesdagen. En bra start är att förtydliga för eleverna varför ni besöker evenemanget och vad de kan göra där. I vårt förberedande material finns övningar som väcker tankar kring yrken och förmågor. Lycka till!

Övningar

Lärarhandledning: Före, under och efter Yrkesdagen  – Ladda ner pdf
Presentation till lektionen: Länk öppnas i nytt fönster

Länktips

Arbetsförmedlingen beskriver olika yrken och egenskaper – Länk öppnas i nytt fönster

Framtid.se beskriver olika yrken och branscher – Länk öppnas i nytt fönster

Tips och yrkesinfo inför gymnasievalet, SACO – Länk öppnas i nytt fönster

Intresseguide och fakta om framtidsyrken, Arbetsförmedlingen – Länk öppnas i nytt fönster

Gymnasieguiden, Skolverket – Länk öppnas i nytt fönster

Utbildningsguide, Skolverket – Länk öppnas i nytt fönster

Gymnasium Kronoberg, länets alla gymnasieskolor – Länk öppnas i nytt fönster

Varför är besöket viktigt?

Det finns flera mål i Läroplanen(Lgr22) som motiverar ett besök på Yrkesdagen:

  • ”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.” 
  • ”Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.”
  • ”Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.”
  • ”Läraren ska bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.