Till innehåll på sidan

Yrkeslådan till yngre elever

Samhället behöver massor av arbetskraft inom viktiga branscher framöver. Men – då behöver fler göra otraditionella yrkesval som inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Yrkeslådan är en del i det arbetet. Innehållet ska inspirera barn att utforska olika yrken och utmana stereotypa föreställningar kring yrkesval.

Materialet är utformat för elever i förskoleklass och årskurs 1-2, men det går att göra anpassningar utifrån barnens behov och förkunskaper.

Lådans innehåll:

  • Yrkesbingo – Genom att spela vårt yrkesbingo med eleverna ökar intresset och kunskapen om olika yrken.
  • Yrkeskort – Korten visar olika illustrerade, könsneutrala yrkesroller och är ett lekfullt sätt att väcka tankar på yrken och arbetsliv. Som komplement finns en nedladdningsbar handledning med tips på hur kortleken kan användas.
  • Boken om Nyfikna Lo – Flera berättelser som handlar om olika yrken inom vård och omsorg, ur ett barns perspektiv. Varje kapitel avslutas med frågor. Passar fint som högläsning!
  • Vårt samhälle – Ung Företagsamhet. Använd den medföljande kartan som ett underlag för diskussioner kring samhället och dess uppbyggnad. Vilka verksamheter och samhällsviktiga yrken behövs? Barnen får utforska och träna sina företagsamma förmågor.

Det finns begränsat antal Yrkeslådor som kan skickas ut till intresserade skolor. Under 2023 skickades 100 lådor ut till alla kommuner i länet. Kontakta oss om du vill ha en Yrkeslåda 2024